Kayseri Avukat – Kayseri Boşanma Avukatı – Kayseri Hukuk Bürosu – İrem Polat

0
49

[b][url=https://www.irempolat.av.tr/]Kayseri Avukat[/url][/b], Askeri hizmet, 1111 askeri ve Anayasa uyarınca Türkiye Cumhuriyeti’ne askerlik yapmak vatandaşlığa bağlı her insan için zorunludur. Vatandaşlık görevleri ile aktif görevde askerlik yapacak işçinin bu sebeple iş sözleşmesini feshetmesi durumunda, kıdem tazminatı 1475 sayılı İş Kanununun 14 / 1-2 maddesi uyarınca kendisine ödenmelidir. Askerlik görevinin askıya alınması nedeniyle kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, askeri subayın yedek subay, kısa / uzun vadeli eş veya vergi mükellefi olup olmadığı konusunda fark yoktur. Yargıtay, dört aylık bir askerlik hizmetinin aktif askerlik hizmetinden sayılması gerektiği kararına vardı.

[b]Kayseri Avukat[/b]

[b][url=https://www.irempolat.av.tr/]Kayseri Boşanma Avukatı[[/url]/b], Yargıtay, bir kararda, iş sözleşmesinin aktif askerlik hizmetinin gerekçesini göstererek işçi tarafından feshedildiğini fakat askerin uzun bir süre sonra bile gitmediğini söyledi. “İşyerinden ayrıldıktan 14 ay sonra davacının orduya gittiği anlaşılıyor ve bu uzun süre göz önüne alındığında, aktif askerlik nedeniyle iş sözleşmesinin bozulduğunu kabul etmek mümkün değil” dedi. Öte yandan, işçi, iş sözleşmesinin feshinden itibaren 3 ay hatta 5.5 ay sonra askere giderse, üst mahkeme aktif askerlik nedeniyle sözleşmenin feshine karar verir. Yüksek Mahkeme kararlarından alınabilecek sonuç, işçinin mülkiyetinde olmayan sebeplerden dolayı orduya geçmek için ertelendiği takdirde, kıdem tazminatı alma hakkına sahip olacağıdır. İş Kanunun 31 inci maddesinde, manevra veya etkin askeri görev dışında başka nedenlerle işi bırakılan bir işçinin çalışması 60-90 gün boyunca askıya alınmış sayılır.

[b]Kayseri Boşanma Avukatı[/b]

[b][url=https://www.irempolat.av.tr/]Kayseri Hukuk Bürosu[/url][/b], İşçinin askıya alınması durumunda işi feshedilmediği için işçinin kıdem tazminatına hak kazanamayacağı açıktır. İş Kanununun 31 inci maddesi, aktif askeri hizmet haricinde askerlik hizmeti ile ilgili hükümler içermektedir. Makalenin hükümlerine göre, bu başvurudan yararlanmak için aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir. a- Herhangi bir yasadan doğan manevra ya da silahlanma sebebiyle sözleşmenin feshi, b- Herhangi bir yasadan doğan çalışma çalışması nedeniyle sözleşmenin feshi, c- En az bir yıl çalışma (bir yıl daha, işçinin sözleşmesi, ayrılma tarihinden iki ay sonra işveren tarafından.

[b]Kayseri Hukuk Bürosu[/b]

Feshedilmiş sayılır ve iş sözleşmesinin feshedileceği düşüncesiyle beklenen süre içerisinde ücret ödenmez. özel kanunların özel hükümleri saklıdır İş sözleşmesi, bu süre içinde Kanundan doğan başka bir sebeple işveren ya da çalışan tarafından diğer tarafa bildirilmiş olsa dahi, işe son verme süresi başlayacaktır Ancak iş sözleşmesi belirli bir süre yapılmış ve sözleşme yukarıda anılan sürede kendiliğinden sona ererse, bu maddenin hükümleri başvurmaz.

Kaynak: [b]İrem Polat[/b]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here