Kayseri Hukuk Bürosu

0
16

Kayseri Hukuk Bürosu, İşlemlerin tüm maliyetlerinden sorumlu tutulacaktır. Ayrıca, avukatlık ücreti bu Taraf lehine tahsil edilmeyecektir. Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması nedeniyle sona eren arabuluculuk faaliyetinde açılacak davalarda taraflar tarafından yapılan mahkeme masrafları kendi başlarına bırakılacaktır. (12) Taraflar arabuluculuk sonunda anlaşmalar yaparsa, arabuluculuk ücreti.

Arabuluculuk ücret çizelgesinin ikinci kısmı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça taraflar tarafından eşit olarak karşılanacaktır. Bu durumda, ücret tarifenin ilk bölümünde belirlenen iki saatlik ücretten daha az olamaz. (13) tarafların arabuluculuk sonunda taraflara ulaşamaması durumunda, taraflar katılmadıkları veya taraflar iki saat sonunda anlaşamadıkları için pazarlık yapamazlar, iki saatlik ücret, tarife ilk bölümüne göre Adalet Bakanlığı’ndan ödenecektir. Taraflar iki saatlik sürenin sonunda kabul etmediyse.

Kayseri Hukuk Bürosu

İki saati aşan kısım için ücret, anlaşmazlığın konusunu eşit olarak dikkate alarak, tarifenin ilk bölümüne uygun olarak taraflar tarafından karşılanacaktır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflar tarafından ödenen arabuluculuk ücretleri deneme ücreti olarak sayılır. (14) arabuluculuk Bürosu tarafından bu maddeye uygun olarak yapılacak gerekli harcamalar Adalet Bakanlığı bütçesi tarafından karşılanacaktır, eğer arabuluculuk faaliyetinin sonunda anlaşma imzalanırsa, taraflar tarafından anlaşmaya uygun olarak ödenecektir ve anlaşmaya varılamazsa, gelecekte haksız taraftan toplanacaktır. (15) arabuluculuk ofisi, başvurudan son raporun tarihine kadar geçen sürenin sona ermesini durduracak ve zamanı sağa indirecek şekilde işlemeyecektir. (16) dava açılmadan önce geçici ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde, Kanunun.

Birr Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

Maddesinin birinci fıkrasında geçici ihtiyati tedbir kararı verilmesi halinde.6100 sayılı Kanunun 264.maddesinin birinci fıkrasında bir dava halinde. Bununla birlikte, davanızın takibi, alacaklının SSI işlemlerinin takibi konusunda alacakların daha hızlı toplanmasına neden olacaktır. Uzun vadeli yürütme dosyası işlemleri. Bu nedenle, bu süreci avukatınızla devam etmeniz faydalı olacaktır.

Bürosu, eşinin herhangi bir suçtan dolayı cezaevine girmesi nedeniyle yargılanacağı davaları da karşılar. Aile, evlilik Kurumu maddi bir ahlaki zor durumda olduğu için boşanma davasına karşı dava açılabilir. Bu davada maddi olmayan eşin açtığı dava masrafları, avukatlık avukatının ücretlerini diğer tarafa ödemeye karar verilebilir. Bu kararlar alındıktan ve boşanma gerçekleştikten sonra, nafaka açık artırma davası açılabilir. Bu noktada boşanma davalarıyla uğraşan avukatlar devreye giriyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here