Kayseri İcra Avukatlık Bürosu

0
19

Kayseri Avukat, İcra ve İflas Hukukunun ana alanlarından bazıları her türlü miras davasının icra takibinin hazırlanması ve takip edilmesidir.medeni hukukta bir ilgi alanı. Bugün miras davalarında birçok sorun kişinin ölümünden sonra ortaya çıkar. Mirasçıların pek çok akrabası miras üzerinde savaştığından kardeşler ve bütün aile kavga eder. Hem medya hukukunda hem de kamu hukukunda medya şirketlerinin yönetimini bilgilendirme özgürlüğü gibi nitelikteki suçlar medya aracılığıyla ve her iki kuralla ilişkiden kaynaklanan özel eylemler de dahil olmak üzere medya alanında sözleşmeden doğan ilişkiler medya alanında özel hukuk kuralları dahil olmak üzere tazminat sorumluluğu yer almaktadır. Medya hukukunun içeriğini bu şekilde belirledikten sonra medya hukukuna özgü kural ve kurumların yapısına bakmak gerekir.

Kayseri Avukatlık Bürosu, Medya yasasındaki mevzuat da medya alanlarına göre değiştiğinden bununla ilgili olarak yapılan ayrımı uygulamak gereklidir. Bununla birlikte öncelikle yasanın medya hukuku açısından uygulanacağını belirtmemiz gerekecek. general.In bu bağlamda iletişim ve basın özgürlüğü ile ilgili tüm genel ilkeler anayasal ve iç hukuka dahil edilen Uluslararası mevzuat anlamında medya hukuku açısından da geçerlidir. Görsel işitsel medyadaki sorumluluk rejimi ve bu medya kuruluşlarının hukuki ve mali yapısı genel olarak 3984 sayılı radyo ve televizyonun kurulması ve yayınlanması hakkında kanun çerçevesinde kanunumuzda düzenlenir.

Kayseri İcra Avukatı, Bu Kanun ilke yayın yapan radyo ve televizyon yükümlü için uygun yapısı ve çalışma radyo ve Televizyon Üst Kurulu hangisini yapmak idari kontrol edilip yayın çerçevesinde bu ilkelerin yapısı ve işleyişine ilişkin radyo ve televizyon kuruluşları kuruluş şartları ve yapıları radyo ve televizyon kurumları ayırma yayın ve frekans bantları TRT radyo ve televizyon vardır konu için aynı kurallar açısından yayın ancak 2954 sayılı Türk Radyo ve televizyon Kanunu’nda TRT’nin kuruluş yapısı ve işleyişi düzenlenmiştir. Bu yasaların uygulanması açısından çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buradaki kurallar medya hukuku açısından özel olmasına rağmen medeni hukuk borçlar hukuku ceza hukuku ve idare hukuku kuralları genel niteliktedir görsel işitsel medya açısından da uygulanabilir. Yazılı medyaya ilişkin kurallar 5187 sayılı Basın Kanunu ile düzenlenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here