ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Taraflar

a) Webceo (bundan böyle SEO CEO olarak anılacaktır), Seoceo.com web sitesinin faaliyetlerini yürüten Pendik’te ikamet ediyor.
b) İnternet kullanıcısı (“Üye”), seoceo.com.tr internet sitesinin üyesidir.
Sözleşmenin konusu
Bu Anlaşmanın konusu, SEOCEO’nun SEOCEO’dan yararlanma koşullarını belirlemek için bir web sitesine sahip olmasıdır.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, SEOCEO web sitesine kayıt sırasında sağladığı kişisel ve diğer bilgilerin yasa önünde doğru olduğunu ve bu bilgilerin mantıksızlıktan ötürü maruz kaldığı tüm zararları derhal ve derhal geri ödeyeceğini beyan ve garanti eder.

3.2. Üye, kendisine SEOCEO tarafından verilen şifreyi başka bir şahsa veya kuruluşa veremez ve şifreyi kullanma hakkı sahibine aittir. SEOCEO, SEOCEO’ya üçüncü taraflar veya yetkili makamlar tarafından getirilebilecek tüm talep ve taleplere karşı, tamamen veya kısmen, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir tazminat ve diğer talep talep etme hakkını saklı tutar.

3.3. Üye, SEOCEO web sitesini kullanırken, yasal düzenlemelerin hükümlerine uymamak ve bunları ihlal etmemek hususunda taahhüt ve taahhütte bulunur. Aksi halde, doğacak bütün hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve tamamen üyeyi bağlayıcı nitelikte olacaktır.

3.4. Üye, SEOCEO web sitesini, kamu düzenini ihlal eden, genel ahlak kurallarını ihlal eden, başkalarını rahatsız eden veya taciz eden, başkalarının yasadışı amaçlarla fikri ve telif haklarını ihlal eden herhangi bir şekilde kullanmaz. Buna ek olarak, etkinliklerde (spam, virüs, trojan, vb.) Ve diğer üyeler tarafından hizmetlerin kullanılmasını engelleyen veya yürürlüğe koyan işlemlerde kullanılamaz.

3.5. Üyeler tarafından SEOCEO web sitesinde dile getirilen, yazılmış ve kullanılan görüş ve düşünceler tamamen kendi kişisel görüş ve düşünceleridir. SEOCEO’nun bu görüş ve düşüncelerle hiçbir ilgisi veya bağlantısı yoktur. SEOCEO’nun üçüncü şahıslar tarafından beyan edilen görüş ve düşüncelerden kaynaklanan zararlardan ve üçüncü şahıslar tarafından beyan edilen görüş ve düşüncelerden dolayı üyelerin zarar verebilecek zararları için herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. SEOCEO, üye verilerinin yetkisiz olarak okunması ve üye yazılım ve verilerden kaynaklanabilecek zararlar için sorumluluk kabul etmez. Üye, SEOCEO web sitesinin kullanımıyla ilgili herhangi bir zarar için SEOCEO’ya tazminat talep etmemeyi önceden kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer İnternet kullanıcılarının yazılım ve verilerini izinsiz olarak erişmemeyi veya kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde, ortaya çıkan yasal ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. Üyelik Sözleşmesinde listelenen bir veya daha fazla maddeyi ihlal eden üye, sözleşmenin ihlalinden şahsen ve cezai olarak sorumlu olacak ve SEOCEO bu tür ihlallerin yasal ve cezai sonuçlarını hariç tutacaktır. Ayrıca; kanunun ihlal edilmesi halinde, dava, SEOCEO ile üyelik sözleşmesine uyulmaması nedeniyle tazminat talebinde bulunulur.

3.9. SEOCEO her zaman üyelerin üyeliğini tek taraflı olarak silmek, gerektiğinde müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silmek hakkına sahiptir. Üye, tasarrufları önceden kabul eder. Bu durumda SEOCEO’nun hiçbir sorumluluğu yoktur.

03:10. SEOCEO web sitesinin yazılımı ve tasarımı SEOCEO’nun mülkiyetindedir ve ilgili telif hakları ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili yasalar tarafından korunmaktadır ve üyelerin izni olmaksızın kullanılamaz, edinilemez veya değiştirilemez. Bu web sitesinde bahsedilen diğer şirketler ve ürünler, ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları ile korunmaktadır.

3.11. SEOCEO tarafından mevzuat ve / veya SEOCEO web sitesi çerçevesinde siteyi iyileştirmek, geliştirmek ve / veya erişmek için kullanılan Internet servis sağlayıcısının adı ve İnternet Protokolü (IP) adresi, Siteye giriş tarihi ve saati, siteye erişildiğinde erişilen sayfalar, Bir İnternet adresi gibi bir dizi bilgi toplanabilir.

03:12. SEOCEO, kullanıcılara daha iyi hizmet vermek, ürün ve hizmetlerini iyileştirmek ve sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanıcıların özel tercihleri ​​ve çıkarlarıyla çalışmak için üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. SEOCEO, SEOCEO web sitesinin üyeleri tarafından yapılan hareketleri takip etme hakkını saklı tutar.

03:13. SEOCEO üyesi, SEOCEO ve Webceo’nun, bağlı olduğu tüm şirketlerin uygulanabilir ve / veya uygulanabilir uygulamalar kapsamında ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunmasına izin verdiklerini beyan ve taahhüt eder. SEICEO ve Webceo, SEOCEO’nun üyesi olduğu sürece ve / veya sağlayacakları ve / veya sunacakları kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışverişin ve / veya tüketici davranışının toplanmasıyla ilgili olarak müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. / Bu tür bilgilerin kullanımı ve arşivlenmesi. Üye, bağlılığını bildirmediği sürece, WEbceo yan kuruluşlarına sahip olan tüm şirketlerle paylaşılabilmesi için SEOCEO ve WEbceo’ya bağlı tüm şirketler tarafından verilerin kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. SEOCEO ve WEbceo, tüm bağlı şirketlerin internet, telefon, SMS kullanmasına izin verildiğini açıkça beyan eder. Üye, SEOCEO’nun ve Web’deki şirketlerin doğrudan veya dolaylı herhangi bir maddi ve / veya manevi zararlardan sorumlu tutulmayacağını ve / veya yukarıda belirtilen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve erişime ilişkin ihmal ve / veya sorumluluk kabul eder. Üye, veri paylaşımı tercihlerini değiştirmeyi istiyorsa, bu talebi SEOCEO müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

03:14. SEOCEO üyenin kişisel bilgilerini yasal zorunluluk olarak talep ettiğinde veya (a) yasal zorunluluklara uymak veya SEOCEO tarafından bildirilen yasal işlemlere uymak; (b) SEOCEO ve SEOCEO web sitesi, iyi niyetle, ailenin hak ve mülkiyetini korumak ve savunmak gerektiğini ifşa edebilir.

3.15. SEOCEO web sitesinde virüs ve benzeri yazılım bulunmadığından emin olmak için önleyici önlemler alınmıştır. Buna ek olarak, kullanıcının en üst düzeyde güvenliği sağlamak için kendi virüs koruma sistemini sağlamalı ve gerekli korumayı sağlamalıdır. Bu bağlamda, üye, SEOCEO web sitesine girerek, yazılımında ve işletim sistemlerinde meydana gelebilecek tüm hatalarla doğrudan veya dolaylı sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini kabul eder.

03:16. SEOCEO, sitenin içeriğini istediği zaman değiştirme, kullanıcıya sunulan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sonlandırma veya SEOCEO web sitesinde saklanan kullanıcı bilgilerini ve verileri silmek hakkını saklı tutar.

03:17. SEOCEO, üyelik sözleşmesinin hüküm ve koşullarını istediği zaman önceden bildirimde bulunmadan ve / veya şart koştuğunda herhangi bir zamanda değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değişiklik, güncellenme veya yürürlükten kaldırılan hükümler, yayın sırasında tüm üyeleri bağlar.

03:18. Taraflar, SEOCEO’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır kanıt olarak HUMK Madde 287’ye dayandığını ve bu kayıtların delil sözleşmesi oluşturduğunu kabul ve beyan eder.

03:19. Bu üyelik sözleşmesine uygun olarak, SEOCEO üyeden, bilgilendirilmiş e-posta adreslerine SMS gönderme yetkisini kabul eder ve üyelerinin kayıtlı olan e-posta adreslerini üyelerin üyelik sözleşmesinin onayı ile birlikte e-postaya bildirir posta adresini ve bilgilendirici SMS’i cep telefonuna iletin. Üye posta ve / veya SMS vazgeçmek istiyorsa, “Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” bölümünden posta ve / veya SMS iptal edebilir.

Sözleşmenin Feshi
Bu sözleşme, sözleşme yapan tarafın üyeliğinin iptaline veya üyeliğin iptaline kadar SEOCEO’da yürürlükte kalacaktır. SEOCEO üyesi, üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal ederse, üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir.

Çatışma çözümü
Bu sözleşme ile ilgili ihtilaflardan İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri sorumludur.

kuvvet
Üyelik imzalama, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm makaleleri okuması ve üyelik sözleşmesinde yer alan makaleleri kabul etmesi demektir. Bu Akit Taraf, üyelik anında sonuçlandırılır ve karşılıklı olarak yürürlüğe girer.